Φυλλορύκτης | Tuta absoluta

Nov 16, 2021 | Agrovectors

Ο Φυλλορύκτης της Τομάτας, Tuta absoluta, ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς της τομάτας προσβάλλοντας, κυρίως, φύλλα και καρπούς του φυτού.

Προσβάλλει τα Σολανώδη προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια της τομάτας και της μελιτζάνας ενώ έχουν παρατηρηθεί προσβολές και στην πιπεριά.

Το έντομο αυτό έχει ιδιαίτερη προτίμηση στην τομάτα, αλλά μπορεί να προσβάλλει και τη μελιτζάνα, την πιπεριά, την πατάτα και άλλα καλλιεργούμενα είδη της ίδιας οικογένειας

Μορφολογία:

Τα τέλεια έντομα έχουν χρώμα γκρι-καφέ, μήκος σώματος γύρω στα 5 -7 χιλιοστά και άνοιγμα πτερύγων γύρω στα 8 -10 χιλιοστά. Τα αρσενικά άτομα έχουν λίγο σκουρότερο χρώμα από τα θηλυκά. Οι νέο-εκκολαφθείσες προνύμφες (κάμπιες) είναι μικρές (0,5 χιλιοστό), κιτρινωπές. Καθώς ωριμάζουν, οι προνύμφες γίνονται κιτρινοπράσινες και εμφανίζουν μια χαρακτηριστική μαύρη ζώνη πίσω από το κεφάλι. Οι πλήρως αναπτυγμένες προνύμφες αποκτούν μήκος γύρω στα 9 χιλιοστά και ένα ρόδινο χρώμα στη ράχη τους. Οι χρυσαλίδες έχουν χρώμα ανοιχτό καφέ και μήκος γύρω στα 6 χιλιοστά.

Βιολογία:

Το θηλυκό άτομο του φυλλορύκτη της τομάτας (μικρολεπιδόπτερο) ζει 10-15 ημέρες και εναποθέτει τα αυγά του κυρίως στα φύλλα (73%) και στους πράσινους καρπούς (6%), συνήθως στα σέπαλα. Έχει πολλές γενιές ανά έτος. Η διάρκεια γενιάς είναι περίπου 1-3 μήνες ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες. Η νύμφωση γίνεται συνήθως πάνω στο φυτό (μέσα στα φύλλα) ή σπανιότερα στην επιφάνεια του εδάφους ή λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Τα τέλεια έντομα είναι δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ την ημέρα κρύβονται ανάμεσα στα φύλλα.

Τα θηλυκά ενήλικα γεννούν συνολικά περίπου 250 αυγά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τα αυγά είναι μικρά κυλινδρικά, υπόλευκα έως κίτρινα μήκους 0,35 χιλ. Τα αυγά της Tuta absoluta βρίσκονται συνήθως στην κάτω πλευρά των φύλλων ή των βλαστών. Η εκκόλαψη γίνεται 4-6 ημέρες μετά τη γέννηση τους. Τέσσερις είναι οι προνυμφικές φάσεις. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται από τα αυγά ορύσσουν στοές στο εσωτερικό φύλλων, βλαστών και καρπών και παραμένουν μέσα σε αυτές εκτός από μικρά διαστήματα μεταξύ εκδύσεων κατά τα οποία μπορεί να βρεθούν εκτός των στοών. Η προνυμφική περίοδος διαρκεί 10-15 ημέρες. Οι νύμφες είναι χρώματος καφέ. Το νυμφικό στάδιο λαμβάνει χώρα μέσα σε 10 ημέρες στο έδαφος, σε στοές ή στην φυλλική επιφάνεια (ή σε κάποια αναδίπλωση του φύλλου) και σπανιότερα μένουν μέσα στη στοά και χρυσαλιδώνονται εκεί, εξέρχονται από τις στοές και μετατρέπονται σε χρυσαλίδες. Τα ενήλικα έχουν ασημο – γκρί απόχρωση και χαρακτηριστικές μαύρες κουκίδες στο εξωτερικό πτερύγιο. Ο συνολικός κύκλος ζωής ολοκληρώνεται σε 30-40 ημέρες. To Tuta absoluta έχει υψηλό αναπαραγωγικό δυναμικό.

Συμπτώματα | Ζημιά:

H ζημιά γίνεται από την προνύμφη (κάμπια) σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς και καρπούς. Η προσβολή σε νεαρούς βλαστούς και στις μασχάλες των φύλλων περιλαμβάνει στοές που είναι λιγότερο ευδιάκριτες από ότι στα φύλλα όμως τα αποχωρήματα βοηθούν στον εντοπισμό τους. Στους καρπούς η προσβολή συνήθως διαπιστώνεται αρχικά κάτω από τον κάλυκα και είναι ορατή εάν ανασηκωθούν τα σέπαλα. Σε προχωρημένο στάδιο η προσβολή είναι ορατή και στην επιφάνεια του καρπού, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης. Αρχικά παρατηρούνται μικρές σκουρόχρωμες οπές και στην συνέχεια ακανόνιστες στοές και σφαιροειδή αποχωρήματα από την τροφική δραστηριότητα της προνύμφης.

Μέτρα αντιμετώπισης:

Η παρακολούθηση για την έγκαιρη διαπίστωση της παρουσίας του εντόμου στις μονάδες παραγωγής σποροφύτων είναι πρωταρχικής σημασίας.

  • Έναρξη της καλλιέργειας με φυτάρια που είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφή του εντόμου.
  • Διατήρηση φυσικών εχθρών με επιλογή εκλεκτικών εντομοκτόνων μη τοξικών για τα ωφέλιμα του φυλλορύκτη όπως π.χ. σκευάσματα του Bacillus thuringiensis var. kurstaki.
  • Βιολογική καταπολέμηση με την χρησιμοποίηση ζωντανών οργανισμών.
  • Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση . Παρακολούθηση του πληθυσμού με φερομονικές παγίδες τύπου Δέλτα (κολλητικές) ή παγίδες νερού και παρακολούθηση της καλλιέργειας με παρατήρηση για πιθανή εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Η αντιμετώπιση των εντόμων με χημικές ουσίες είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος καταπολέμησης.
  • Παρεμπόδιση εισόδου τέλειων ατόμων (7-10 εκατοστά) στο θερμοκήπιο τοποθετώντας εντομοστεγές δίκτυ στα ανοίγματα εξαερισμού.
  • Απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, των πεσμένων καρπών και των ζιζανίων από το θερμοκήπιο και τον περιβάλλοντα χώρο, στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, και καταστροφή τους για να αποφευχθεί η μεταφορά του εντόμου από την παλιά στη νέα καλλιέργεια.

Οι προσβολές ξεκινάνε συνήθως από τα φύλλα και μάλιστα τα κατώτερα. Στόχος μας είναι να αποφευχθούν οι πρώιμες προσβολές που μπορεί να καταστρέψουν ολοσχερώς την καλλιέργεια. Αν υπάρχει ανάγκη επανάληψης ψεκασμών λόγω αλλεπάλληλων γενιών και ωοτοκιών, εφαρμόζονται οι αρχές για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας και την προστασία των φυσικών εχθρών στην καλλιέργεια.

Τα διαθέσιμα εντομοκτόνα είναι αποτελεσματικά κυρίως στο στάδιο των νεαρών προνυμφών, αμέσως μετά την εκκόλαψη των ωών γι ́ αυτό έχει σημασία ο πρώτος ψεκασμός να γίνει σύντομα μετά την εμφάνιση του εντόμου την έναρξη των ωοτοκιών και την διαπίστωση των πρώτων κηλίδων προσβολής.

Graphic design: Γραμματικού Γλυκερία

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social