Ψύλλα Αχλαδιάς (Psylla pyri)

Mar 22, 2024 | Agrovectors

Μεταξύ των τριών ειδών Psyllidae που προσβάλλουν την αχλαδιά (Cacopsylla pyri, C. pyricola, C. pyrisuga), το είδος C. pyri αποτελεί σήμερα το σοβαρότερο εχθρό στις περιοχές καλλιέργειας της χώρας μας.
Cacopsylla pyri (Homoptera, Psyllidae)

Ψύλλα της αχλαδιάς
Ενήλικο: Μοιάζει με μικρό τζιτζίκι.
Αυγό: Ωοειδές, υπόλευκο ή λευκοκίτρινο, με ένα ακραίο νημάτιο μήκους μικρότερου από το πλάτος του αυγού.
Προνύμφη: Έχει πέντε προνυμφικά στάδια. Το σώμα των προνυμφών είναι πλατύ, κιτρινωπό, με σκούρες κηλίδες. Οι ψεκασμοί σε αυτό το στάδιο μειώνει την αποτελεσματικότητα διότι το σώμα της προνύμφης σκεπάζεται από σταγόνα μελιτώδους υγρού, το οποίο εκκρίνει η ίδια η προνύμφη.
Ξενιστές: Αχλαδιά.

Βιολογία – ζημιές: Έχει 4 – 6 γενεές. ∆ιαχειμάζει σε προφυλαγμένες θέσεις των δέντρων, σε πεσμένα φύλλα και σε άλλα μέρη του οπωρώνα ως ενήλικο. Η βιολογία του εντόμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την καλλιεργούμενη ποικιλία και την περιοχή καλλιέργειας. Γενικά, τα θηλυκά που διαχείμασαν ωοτοκούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται μπαίνουν στους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς και τρέφονται νυσσώντας και μυζώντας τις βάσεις των νεαρών φύλλων και τα άνθη. Αργότερα μετακινούνται προς τα φύλλα, όπου εγκαθίστανται και σκεπάζονται από τις σταγόνες που απεκκρίνουν.

Η ενηλικίωση γίνεται όλο τον Απρίλιο. Οι θέσεις απόθεσης των αυγών διαφέρουν από εποχή σε εποχή και μπορεί να βρούμε αυγά στη βάση των ανθοφόρων οφθαλμών ή στην κάτω επιφάνεια των φύλλων κατά μήκος του κεντρικού νεύρου. Αυγά και προνύμφες παρατηρούνται ως και τον Νοέμβριο. Η πυκνότητα πληθυσμού είναι μικρή στην πρώτη γενεά αλλά πολύ μεγάλη τον Μάιο – Ιούνιο. Το καλοκαίρι μειώνεται και το φθινόπωρο αυξάνει και πάλι.

Προκαλούν ζημιές λόγω της μύζησης χυμού των φύλλων, βλαστών και καρπών. Επίσης, στα μελιτώδη απεκκρίματά τους αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς. Η θέση του φύλλου κάτω από τη μελιτώδη σταγόνα της προνύμφης νεκρώνεται. Τα συμπτώματα της προσβολής είναι κολλώδεις καρποί, καπνιά, καθυστερημένη βλάστηση, χλωρωτικά φύλλα και νεκρωτικές κηλίδες σε αυτά ή ακόμα και φυλλόπτωση. Θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς της αχλαδιάς.

Καταπολέμηση: Η αντιμετώπιση της ψύλλας είναι δύσκολη γιατί αναπτύσσει πολλές επικαλυπτόμενες γενεές, υψηλούς πληθυσμούς γρήγορα και επίσης προστατεύεται από την επαφή με τα εντομοκτόνα με το κολλώδες έκκριμά της. Συστήνεται να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων κατά περιοχή και να γίνονται έγκαιρα ψεκασμοί, με καλή διαβροχή του δέντρου. Σημαντικό είναι επίσης να ακολουθείται ένα πρόγραμμα επεμβάσεων με βασικό τον χειμερινό ψεκασμό για μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού.
Κρίσιμος είναι επίσης ο πρώτος ψεκασμός την άνοιξη για να σταματήσει ή να περιορίσει στο ελάχιστο τον αναπτυσσόμενο πληθυσμό της πρώτης γενεάς.

Graphic design: Γραμματικού Γλυκερία

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social