Πρόσθετη χρηματοδότηση της πρωτογενούς παραγωγής, λόγω ενεργειακής και ουκρανικής κρίσης ζήτησε ο Γ. Γεωργαντάς, στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ

Dec 12, 2022 | Agronews

Την πρόσθετη χρηματοδότηση της πρωτογενούς παραγωγής για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ζήτησε με παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που έγινε στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς.

Σε ό,τι αφορά στη χρήση των εκτάκτων μέτρων της ΚΟΑ, ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε ότι αποδείχθηκε πώς δεν επαρκούσαν καθώς η ενεργειακή κρίση δεν έχει μετριαστεί και ο κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης δεν έχει απομακρυνθεί. Υπό το πρίσμα αυτό ο Έλληνας υπουργός, όπως και άλλοι ομόλογοί του, ζήτησε να γίνει χρήση του γεωργικού αποθεματικού 2023. Πρότεινε δε, να εξεταστεί η έκτακτη παρέμβαση της Επιτροπής μέσα στο έτος με πρόσθετα μέτρα, καθώς οι εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στην παραγωγή και στη σταθερότητα των αγορών δεν είναι ευοίωνες. «Ο γεωργικός τομέας είναι αντιμέτωπος με τις σωρευτικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την τιμή του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων, των απαιτήσεων της Πράσινης Συμφωνίας και των ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών της Ένωσης με τρίτες χώρες. Οι όποιες αποφάσεις μας για έκτακτη χρηματοδότηση πρέπει να είναι άμεσες και ουσιαστικές χωρίς περιττούς περιορισμούς. Η γεωργία στην Ένωση πρέπει να στηριχθεί, καθώς η επισιτιστική μας ασφάλεια είναι η βάση για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, περιβαλλοντική ή οικονομική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

Επιπρόσθετα, ο Έλληνας υπουργός, τόνισε ότι η εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων αποτελεί πρόκληση για τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος, όπου η εφαρμογή τους θα επηρεάζεται άμεσα από την ενεργειακή και επισιτιστική κρίση. Προς τούτο ζήτησε να υπάρχει δυνατότητα οι όποιες διορθώσεις και τροποποιήσεις να εφαρμόζονται με ευελιξία και χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς. «Απαιτείται ευελιξία, ταχύτητα στην εξέταση και έγκριση των τροποποιήσεων του Στρατηγικού Σχεδίου από την Επιτροπή και έγκαιρη καθοδήγηση, όπου χρειαστεί, ώστε να υιοθετούνται οι απαιτούμενες τροποποιήσεις την χρονική περίοδο που χρειάζονται. Τα κονδύλια της ΚΑΠ είναι ανεκτίμητα για την επιβίωση των γεωργών και δεν πρέπει να υπονομευθεί η απορρόφησή τους από αυστηρά γραφειοκρατικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Το επιτάσσει ο στόχος της στρατηγικής μας αυτονομίας».

Σχετικά με το Nutri-Score, επισημάνθηκε ότι τυχόν εφαρμογή του όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τους καταναλωτές στις επιλογές τους αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε εσφαλμένη πληροφόρησή τους. Εκφράσθηκε η αντίθεση της χώρας μας στην εφαρμογή ενός συστήματος που θέτει σε κίνδυνο την μακραίωνη γαστρονομική μας παράδοση, αλλά και έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες όλων μέχρι τώρα να προστατευθούν προϊόντα για τα οποία είμαστε υπερήφανοι όπως το ελαιόλαδό μας, τα τυριά μας, το μέλι μας, τα ψάρια μας. Εκλήθη δε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε μια εναρμονισμένη και χωρίς διακρίσεις τεκμηριωμένη επισήμανση, η οποία θα δίνει προτεραιότητα στην σωστή ενημέρωση των πολιτών με στόχο την προστασία της υγείας τους.

Σχετικά με τα ζητήματα αλιείας, ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε την αντίθεση της χώρας μας στην πρόταση για εξάμηνη συνεχόμενη απαγόρευση της αλίευσης του ευρωπαϊκού χελιού καθώς θα δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στη δραστηριότητα αλιευτικών συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε λιμνοθάλασσες και σε υδατοκαλλιέργειες, ενώ, παράλληλα, θα προκαλούσε αύξηση στην παράνομη και αδήλωτη αλιεία. Διαφάνηκε ότι οι θέσεις αυτές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ενόψει του τελικού συμβιβαστικού κειμένου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη συμφωνία με την Τουρκία για την αλίευση του μακρύπτερου τόνου της Μεσογείου, ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες της Επιτροπής να εντάξει την γειτονική χώρα σε ένα συμφωνημένο πλαίσιο αλίευσης που θα σέβεται τις πραγματικές αλιευτικές δυνατότητες και τα δικαιώματα των Κρατών Μελών. Στο πλαίσιο αυτό, προκάλεσε και συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με την Τσέχικη Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ζήτησε την εντατικοποίηση των ενεργειών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη και συνεπή εφαρμογή του Κανονισμού ελέγχου αλιείας 1005/2008. Σχετικώς, ανέφερε ότι η Τουρκία οφείλει να  συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας των τουρκικών αλιευτικών εντός των Ευρωπαϊκών υδάτων, ιδίως δε στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social