Πιερίδα | Pieris brassicae

Dec 6, 2021 | Agrovectors

Πιστεύεται ότι στην Ελλάδα έχει 3-4 γενεές το έτος, η τάση όμως του εντόμου να μεταναστεύει ως ενήλικο σε μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα κατ’ έτος, δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τον αριθμό των γενεών που αναπτύσσονται στη χώρα μας. Κατά τον Della Beffa (1961) στην Κεντρική Ευρώπη και στις Άλπεις έχει 2, ενώ στις θερμές περιοχές της Ιταλίας 4 γενεές το έτος. Στο Λίβανο, τη Συρία και το Ιράκ έχει 4-5 γενεές το έτος.

Διαχειμάζει ως νύμφη σε διάφορες επιφάνειες μέσα ή κοντά στους αγρούς των Σταυρανθών. Ενηλικιώνεται νωρίς την άνοιξη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ιδίως όταν ο καιρός είναι καλός, τα ενήλικα πετούν, επισκέπτονται άνθη για να τραφούν, συζευγνύονται και ωοτοκούν. Το θηλυκό τοποθετεί στην κάτω επιφάνεια των φύλλων τα κατά μέσο όρο 150 και κατ’ άλλους 200 ως 300 αυγά του σε ομάδες των 30 περίπου αυγών. Η επώαση διαρκεί μία περίπου εβδομάδα. Οι νεαρές προνύμφες μένουν η μία κοντά στην άλλη και αρχίζουν να τρώνε το έλασμα του φύλλου, αφήνοντας τα σκληρά νεύρα. Μετά την 1η έκδυση διασπείρονται και χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες και αρχίζουν να τρώνε ολόκληρα μέρη φύλλου μαζί με τα νεύρα. Όταν μεγαλώσουν περισσότερο, αφήνουν μόνο λίγα χοντρά νεύρα σε κάθε φύλλο.

Πυκνοί προνυμφικοί πληθυσμοί μπορεί να αποφυλλώσουν τελείως ή σχεδόν τελείως τα φυτά, που όταν είναι σχετικά νέα υποκύπτουν ή έχουν καθυστερημένη και μικρή ανάπτυξη και συχνά δεν δίνουν εμπορεύσιμες κεφαλές ή ανθοταξίες. Όταν η προσβολή συνεχίζεται κοντά στη συγκομιδή, τα αποχωρήματα των προνυμφών λερώνουν τα λάχανα και τα κουνουπίδια.
Όταν μάλιστα τα φυτά αρδεύονται με τεχνητή βροχή το λέρωμα απλώνει περισσότερο.
Το Pieris brassicae είναι ένας από τους πιο σοβαρούς εχθρούς των λαχάνων και κουνουπιδιών.

Graphic design: Γραμματικού Γλυκερία

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social