Λιβανός: Μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πραγματικών παραγωγών

Nov 8, 2021 | Agronews

Ορισμός του ενεργού γεωργού- Οι αλλαγές στην αναδιανεμητική ενίσχυση-
Ποιες δράσεις εντάσσονται στα οικολογικά σχήματα

* Περιφέρεια Β. Αιγαίου- Μυτιλήνη- 8η Συνδιάσκεψη ΚΑΠ

Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής έκανε από την 8η Συνδιάσκεψη της ΚΑΠ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που έγινε στη Μυτιλήνη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρροφίμων.

Ο κ. Λιβανός στην ομιλία του έδωσε στη δημοσιότητα τους ορισμούς του ενεργού γεωργού, τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην αναδιανεμητική ενίσχυση με ανακατανομή από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και τον κατάλογο των οικολογικών σχημάτων με τις προτεινόμενες από το ΥπΑΑΤ δράσεις.

Παράλληλα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στήριξε τις μεταρρυθμίσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας ότι στόχος του είναι η δικαιοσύνη και ο εξορθολογισμός στον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων, κάτι που, όπως τόνισε, λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών.

Ενεργός γεωργός

Ο κ. Λιβανός είπε ότι τώρα που ολοκληρώνεται η διαβούλευση για το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ» καταλήγουμε σε επιπλέον μεταρρυθμιστικές εξειδικεύσεις προς όφελος της παραγωγής.

Ειδικότερα, προχωράμε σε εξειδίκευση συγκεκριμένων ορισμών.

 • Ο ορισμός των ενεργών γεωργών θα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη, βάσει του ποσού των άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης για το προηγούμενο έτος.
 • Ενεργοί γεωργοί θα είναι, λοιπόν, οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 €.
 • Αλλά και εκείνοι που έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 5.000 €, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις. Αυτές θα αφορούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και την προσκόμιση στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, όπως τιμολογίων αγοράς εισροών & πώλησης προϊόντων.
 • Για τον ορισμό του νέου αγρότη πέραν του ηλικιακού ορίου των 40 ετών και της υποχρέωσης να είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Θεωρούμε κομβικής σημασίας την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων μας που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα.
 • Γι΄ αυτό ως επιπλέον κριτήριο για τον ορισμό του νέου αγρότη εισάγουμε το επίπεδο γνώσεων. Θα πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο επίπεδο 4 (δηλ. Επαγγελματική σχολή ή λύκειο) ή εάν είναι επίπεδο 2 (δηλ. απολυτήριο Γυμνασίου) να συνοδεύεται επιπλέον με εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή με αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη διάρκειας ισοδύμανης τριών συναπτών ετών.

Αναδιανεμητική ενίσχυση

Επιπρόσθετα, όπως είπε, το ΥπΑΑΤ, προχωρεί σε μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την αναδιανεμητική ενίσχυση με ανακατανομή από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Για κάθε μία από τις τρεις αγρονομικές Περιφέρειες της χώρας ορίζουμε ανώτατο και κατώτατο στρεμματικό όριο για τους ωφελούμενους, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του ΟΣΔΕ και της σχετικής ανάλυσής τους.

Συγκεκριμένα τα ανώτατα και κατώτατα όρια καθορίζονται αντίστοιχα:

 • Για τις αρόσιμες καλλιέργειες στα 2 και 9 εκτάρια.
 • Για τις μόνιμες καλλιέργειες στα 1 και 3 εκτάρια.
 • Για τους βοσκότοπους στα 3 και 13,8 εκτάρια.

Οικολογικά Σχήματα

Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην ΚΑΠ επιτάσσει τη δέσμευση του 25% των πόρων του Πυλώνα Ι (δηλ. περίπου 460 εκ. €) για την εφαρμογή του καθεστώτος των οικολογικών σχημάτων.

Με αυτό το δεδομένο καταλήγουμε στο πλαίσιο εξειδίκευσης του «Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου» σε μία λίστα προτεινόμενων δράσεων:

 1. Καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων
 2. Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών
 3. Καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες.
 4. Εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης
 5. Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης
 6. Φυτοκάλυψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες
 7. Δημιουργία λωρίδων άγριας ζωής και εμπλουτισμού υπαρχουσών
 8. Διατήρηση δασογεωργικών συστημάτων
 9. Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων
 10. Εφαρμογή εργαλείου διαχείρισης εισροών
 11. Διαφοροποίηση καλλιεργειών
 12. Εφαρμογή αμειψισποράς
 13. Διαχείριση βοσκοτόπων
 14. Διατήρηση αναβαθμίδων
 15. Διατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
 16. Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης μετάδοσης των πυρκαγιών (καλλιέργεια φυτών με μεγάλη υδατοπεριεκτικότητα περιμετρικά των δασών)
 17. Ελεγχόμενη βόσκηση στις αντιπυρικές ζώνες
 18. Ενίσχυση προγραμμάτων εξυγίανσης εδαφών (περιοχές δίκαιης μετάβασης)
 19. Ενίσχυση καλλιέργειας σε παθογενή εδάφη

Με έργα στο πλευρό των αγροτών

Όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει με έργα ότι στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Έλληνα αγρότη.

«Με γρήγορα αντανακλαστικά τους στηρίζουμε για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας των επάλληλων κρίσεων. Το αποδεικνύουμε συνεχώς. Λίγο μόλις καιρό μετά τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές στο 6% από 13%, προχωρήσαμε για πρώτη φορά, μετά το 2016, στην εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου για το 2022, για τους παραγωγούς που μετέχουν σε ομάδες παραγωγών, στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας. σε συνεργατικά σχήματα και για νέους αγρότες. Ένα μέτρο που θα ανακουφίσει 200.000 αγρότες».

Εξορθολογίζουμε το σύστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ίδιος πλαίσιο, στήριξης των πραγματικών αγροτών, τόνισε ο κ. Λιβανός, κινούνται και οι μεταρρυθμίσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή είναι καινούργιο το σύστημα ίσως έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, είπε ο ΥπΑΑΤ, και κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών να δώσουν τα ΑΦΜ που κρίνουν ότι υπάρχει αστοχία ώστε να ελεγχθούν.

«Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους λίγους, στους ελάχιστους εκείνους οι οποίοι με πονηρούς τρόπους παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τους ανήκουν, οι οποίες βγαίνουν από τις τσέπες των πολλών. Εκείνων που αγωνίζονται 365 ημέρες το χρόνο κάτω από δύσκολες συνθήκες για να παράγουν. Σε αυτό το πλαίσιο η τεράστια πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι ευτυχής με αυτήν την πολιτική την οποία ακολουθούμε και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά».

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους στην αγορά ο κ. Λιβανός είπε ότι θα συνεχισθούν, καθώς πρέπει να προστατευθούν τα ελληνικά προϊόντα και οι παραγωγοί.

Στη Συνδιάσκεψη, που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετέχουν εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου και παρίστανται ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κ. Μουτζούρης, ο Βουλευτής Λέσβου και αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Γ.Γ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Κώστας Μπαγινέτας και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Στρατής Κύτελης.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social