ΚΕΟΣΟΕ: Οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις οινοποιών Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για βοήθεια… και μετριοπάθεια

Sep 21, 2022 | Αμπελοοινικά

Η συνάντηση των αντιπροσωπευτικών φορέων του οίνου της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας συμφωνούν στην ανάγκη υποστήριξης, εξαιτίας των διαδοχικών κρίσεων και στην επίδειξη προσοχής απέναντι στις τάσεις στην υγεία.

Εκπρόσωποι των τριών κορυφαίων οινοπαραγωγών χωρών συναντήθηκαν για δύο ημέρες στο Conegliano.

Οι επτά πληγές της Αιγύπτου έπεσαν στα αμπέλια της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. «Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι τρεις χώρες μας χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν μια σειρά από άνευ προηγουμένου κρίσεις: τα αμερικανικά αντίποινα για τα ευρωπαϊκά κρασιά στη σύγκρουση Boeing-Airbus, την πανδημία [Covid-19] με το επακόλουθο κλείσιμο του τομέα της εστίασης, τις δυσκολίες στην εύρεση αγορών στην περίοδο μετά την πανδημία και την έλλειψη πρώτων υλών, τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με την αύξηση του κόστους παραγωγής, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, κρίσεις στις οποίες προστίθεται η ολοένα και πιο εμφανής επίδραση της κλιματικής αλλαγής». Αυτή ήταν η λίστα που συνέταξε η ομάδα επαφής των ισπανικών, γαλλικών και ιταλικών παραγωγών οίνου* που συναντήθηκε στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο Conegliano (Ιταλική περιφέρεια του Βένετο).

Απευθυνόμενοι στις κυβερνήσεις τους και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οργανώσεις οίνου από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία «προειδοποιούν για τους κινδύνους για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα του αμπελοοινικού τομέα» στο πλαίσιο αλληλοδιαδόχων κλιματικών, οικονομικών και γεωπολιτικών κρίσεων. Ζητώντας «αποζημίωση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους» και «έκτακτα μέτρα στήριξης και ευελιξίας, παρόμοια με εκείνα που τέθηκαν σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας που προκαλεί η πανδημία του Covid-19» (απόσταξη κρίσης, ενίσχυση αποθεματοποίησης, αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης… αλλά όχι εκρίζωση, που είναι διαρθρωτικό μέτρο και όχι βραχυπρόθεσμο).

Απαγορευτικότητα

Ένα άλλο αίτημα ήταν, αυτό της μετριοπάθειας των Βρυξελλών στις πολιτικές τους για την υγεία. Φοβούμενοι ένα «νέο κύμα «απαγορευτικότητας», οι ευρωπαϊκές οργανώσεις κρασιού αναφέρουν ότι «οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί για μια σειρά από σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες: οι αντιπροσωπείες ζήτησαν να ληφθούν υπόψη όσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε στη γνώμη της Commission για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο την περασμένη άνοιξη, ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ και στην αποφυγή δυσανάλογων πολιτικών – όπως ο πρόσφατος ιρλανδικός κανόνας – που βλάπτουν τις κοινότητες και τις αμπελουργικές περιοχές, την άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας, καθώς και την ευρωπαϊκή τέχνη της ζωής και την γαστρονομική κουλτούρα, της οποίας το κρασί είναι αναπόσπαστο μέρος. »

Για αυτούς τους οργανισμούς, είναι επιτακτική ανάγκη να «διατηρηθεί η πολιτική προώθησης ως εργαλείο για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των κρασιών», να «διατηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τη διατροφική επισήμανση και οι κατάλογοι συστατικών που έχουν ήδη αποφασιστεί στο πλαίσιο των κανονισμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτική (PAC), συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής επισήμανσης» και «αποφάσισαν να ζητήσουν από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιταχθούν στην ιρλανδική πρόταση για τις προειδοποιήσεις για την υγεία, υποβάλλοντας λεπτομερή γνώμη στο πλαίσιο της διαδικασίας “Πρόληψη των εμποδίων στο εμπόριο (TRIS)”».

*: Αυτή η ομάδα αποτελείται από τους : FNSEA – Commission Viticole, La Coopération agricole – Vignerons Coopérateurs de France (VCF), Vignerons Indépendants de France (VIF), d’Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari, Assoenologi, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Fivi et Unione Italiana Vini, de l’Asociación Empresarial Vinos de España (AEVE), Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Cooperativas Agro-Alimentarias de España, Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Federación Española del Vino (FEV), Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social