Select Page

Καρπόκαψα της Μηλιάς | Cydia pomonela

Nov 17, 2021 | Agrovectors

Ο αριθμός γενεών της Καρπόκαψας ποικίλλει ανάλογα με το κλίμα που επικρατεί στην κάθε περιοχή. Στην Ελλάδα η C. pomonella έχει 2 – 3 γενεές το χρόνο, ενώ σε ψυχρές χώρες έχει μία γενιά.

Η εμφάνιση των ενήλικων ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Στις πεδινές περιοχές οι πτήσεις αρχίζουν τέλος Απριλίου ενώ στις ορεινές περιοχές οι πτήσεις ξεκινούν το πρώτο δεκαήμερο Μαΐου.
Διαχειμάζει με τη μορφή ανεπτυγμένης προνύμφης σε βομβύκιο, κάτω από ξερούς φλοιούς, ρωγμές του κορμού και των κλάδων και στο έδαφος. Στα δένδρα όπου ο φλοιός τους είναι λείος και δεν υπάρχουν πολλά μέρη διαχείμασης το ποσοστό του πληθυσμού των προνυμφών που διαχειμάζουν στο έδαφος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.  Η νύμφωση γίνεται την άνοιξη και τα ενήλικα άτομα κάνουν την εμφάνισή τους τον Απρίλιο – Μάιο. Στις περιοχές της βορείου Ελλάδος τα ενήλικα άτομα εμφανίζονται συνήθως το Μάιο και ο μέγιστος αριθμός του ενήλικου πληθυσμού παρατηρείται 1 – 2 εβδομάδες μετά την πτώση των πετάλων της μηλιάς της ποικιλίας Red Delicious.
Το θηλυκό άτομο αφήνει τα αυγά του σε φύλλα, μικρούς βλαστούς ή μικρούς καρπούς. Η νεαρή προνύμφη αφού πλησιάσει ένα καρπό μπαίνει μέσα σ’ αυτόν από τον κάλυκα ή και από άλλα σημεία όταν τα φύλλα ή οι βλαστοί όπου βρίσκεται η προνύμφη ακουμπούν με καρπό. Η προνύμφη έχει κατεύθυνση προς το κέντρο του καρπού που βρίσκονται οι σπόροι και αφού φάει τους σπόρους τρώει και τη σάρκα του καρπού.

Η προνύμφη απομακρύνει τα κοκκώδη αποχωρήματά της από τη στοά που έχει ανοίξει κατά την είσοδό της (διευρύνοντάς την αν χρειάζεται) ή ανοίγει άλλη στοά στα πλάγια του καρπού. Η οπή αυτή με τα αποχωρήματα που συγκροτούνται γύρω της είναι εμφανής με αποτέλεσμα να γίνεται αισθητή η παρουσία της στον καρπό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας μικρός καρπός δεν επαρκεί για την συμπλήρωση της διατροφής της προνύμφης πρώτης γενιάς και για το λόγο αυτό προσβάλλει και δεύτερο καρπό. Η πλήρως ανεπτυγμένη προνύμφη αφού βγει από τον καρπό νυμφώνεται μέσα βομβύκιο υπόλευκου χρώματος κάτω από ξερούς φλοιούς, ή σε ρωγμές που υπάρχουν στο κορμό του δένδρου ή κατ’ ανάγκην στο έδαφος.

Τα ενήλικα άτομα πρώτης γενιάς εμφανίζονται τον Ιούλιο. Τα θηλυκά άτομα ωοτοκούν τις περισσότερες φορές στους καρπούς αλλά έχει παρατηρηθεί και ωοτοκία πάνω σε βλαστούς και φύλλα. Όσον αφορά στην νεαρή προνύμφη δεύτερης γενιάς εισχωρεί στον καρπό από το σημείο επαφής του καρπού με άλλον καρπό, βλαστό ή φύλλο.
Η προνύμφη δεύτερης γενιάς αναπτύσσεται πλήρως στον ίδιο καρπό και φτιάχνει το βομβύκιο του για να διαχειμάσει σε οπές του δένδρου ή ακόμα και στο έδαφος.

Για πολλούς συγγραφείς η καρπόκαψα ανήκει στους σημαντικότερους εχθρούς της μηλιάς και αχλαδιάς αλλά και ο σοβαρότερος της καρυδιάς.

Οι καρποί που έχουν προσβληθεί αρχικά πέφτουν από το δένδρο πρόωρα ή κρίνονται ακατάλληλοι για την αγορά. Ο παραγωγός είναι αναγκασμένος κάθε χρόνο να λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις εξαιτίας της προσβολής από το έντομο είναι η πυκνότητα του πληθυσμού του εντόμου, η δραστηριότητα και εξέλιξη του πληθυσμού. Επίσης, οι κλιματικοί παράγοντες καθώς και η αφθονία των καρπών είναι δύο σοβαροί λόγοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Τζανακάκης, Μ.Ε., Κατσόγιανος, Β.Ι., (1998). Έντομα καρποφόρων δένδρων και αμπέλου. Εκδόσεις Αγρότυπος, Ποντικής, Κ.Α., (1994). Ειδική δενδροκομία: μηλοειδή. Τόμος Α’. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα – Πειραιάς

 

 

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social