ΚΑΠ 2023: Γιατί οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί εμποδίζουν την προσωρινή εκρίζωση κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης που ζητούν οι Γάλλοι

Nov 16, 2021 | Αμπελοοινικά

Μέχρι σήμερα, οι βασικοί κανονισμοί της μελλοντικής ΚΑΠ δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, θα εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου.

Οι ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατέληξαν σε συναίνεση που επεκτείνει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης, αλλά όχι την αποζημίωση για την απώλεια εσόδων από αυτή.

Με ευρωπαϊκή πολιτική συναίνεση, αποτρέπεται η θέση, την οποία υποστηρίζουν για ένα χρόνο οι Γάλλοι, και αφορά την αναβαλλόμενη αναδιάρθρωση (δηλαδή ενίσχυση για ένα αγροτεμάχιο αμπέλου που εκριζώθηκε και πέραν των 3 ετών μέχρι να ξαναφυτευτεί). Αγνοώντας τους Γάλλους εκπροσώπους του οίνου, διατηρείται η απαγόρευση χρηματοδότησης στα μελλοντικά προγράμματα αναδιάρθρωσης της κοινότητας μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ 2023-2027). Η απαγόρευση χρηματοδότησης αφορά την απώλεια εσόδων πέραν των τριών ετών μετά την εκρίζωση, όταν η αναφύτευση θα μπορούσε να μεταφερθεί από 3 σε 6 χρόνια.

Το θέμα της αποζημίωσης για την απώλεια εσόδων αποφασίστηκε σε τριμερή διάλογο, από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αναφέρει ευρωπαϊκή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις. Μετά από συζητήσεις, οι συννομοθέτες επιτρέπουν την επαναφύτευση στο ίδιο αμπελοτεμάχιο με προθεσμία 6 ετών. Ωστόσο, η αποζημίωση για την απώλεια εσόδων δεν θα αυξηθεί σε έξι χρόνια, παραμένει σταθερή μόνο για 3 χρόνια, καθώς οι συννομοθέτες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθεί το μέτρο αναδιάρθρωσης ως εργαλείο διαχείρισης της αγοράς, διευκρινίζει η πηγή των Βρυξελλών.

Οίνος ΚΟΑ

Επωφελούμενος από μια Κοινή Οργάνωση Αμπελουργικής Αγοράς (Οίνος ΚΟΑ), ο κλάδος σημείωσε σημαντική πρόοδο κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, με μέτρα όπως η παράταση έως το 2045 του συστήματος αδειοδότησης για τα δικαιώματα φύτευσης, το άνοιγμα στην αποαλκοολοποίηση οίνων, η έγκριση υβριδίων σε ΠΟΠ, η ευελιξία των ενισχύσεων …

ΠΗΓΗ: www.keosoe.gr

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social