Καλλιέργειες κάλυψης (cover crops)

Jul 6, 2021 | Γεωργία | Κτηνοτροφία

Οι καλλιέργειες κάλυψης αντί να συγκομίζονται παρέχουν φυτοκάλυψη στο έδαφος και

  • είτε παραμένουν στην επιφάνεια ως επίστρωμα,
  • είτε ενσωματώνονται με μηχανική κατεργασία ως χλωρή λίπανση,

Τα θετικά αποτελέσματα της φυτοκάλυψης σε σύγκριση με τη μη κάλυψη του εδάφους σε μη καλλιεργητικές περιόδους είναι:

  1. τα φυτά λειτουργούν ως καταφύγιο για την άγρια πανίδα και τα επωφελή έντομα,
  2. προστασία του εδάφους από υδατική και αιολική διάβρωση,
  3. ενίσχυση της οργανικής ουσίας,
  4. αύξηση του διαθέσιμου Ν του εδάφους (ψυχανθή),
  5. μείωση απωλειών θρεπτικών στοιχείων και ιζήματος,
  6. εμποδίζεται η δημιουργία κρούστας → υψηλός ρυθμός διήθησης και μείωση απορροής.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social