Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Aug 12, 2021 | Agronews

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση για την ίδρυση έξι  Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οποία θα λειτουργήσουν στις Περιφερειακές Ενότητες:

  1.  Ιωαννίνων,
  2. Λάρισας,
  3. Κορίνθου,
  4. Τρικάλων,
  5. Ηρακλείου,
  6. Αττικής.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Δημοσίων ΙΕΚ ανατίθεται στον “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ”.

ΦΕΚ Τεύχος B’ 3688/10.08.2021

 

 

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social