Εσπεριδοειδή | Βλαστικές περίοδοι

Jun 23, 2021 | Γεωργία | Κτηνοτροφία

Τα εσπεριδοειδή χαρακτηρίζονται από βλάστηση που εµφανίζεται κατά κύµατα.
Στην Ελλάδα παρατηρούνται δύο ή τρεις βλαστικές περίοδοι: η ανοιξιάτικη, η καλοκαιρινή και η φθινοπωρινή.

Η ανοιξιάτικη βλάστηση διαρκεί περίπου τέσσερις εβδοµάδες και ανάλογα µε το είδος, την ποικιλία, την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες, αρχίζει από τα µέσα Μαρτίου και µπορεί να παραταθεί µέχρι το τέλος Μαΐου. Η ανθοφορία κατά την περίοδο αυτή είναι άφθονη. Το ποσοστό καρπόδεσης είναι 5-7%, αρκετό για µια ικανοποιητική παραγωγή. Οι καρποί ωριµάζουν κανονικά, έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά για κάθε
είδος και ποικιλία και είναι άριστης ποιότητας. Οι βλαστοί που παράγονται µπορεί να είναι φυλλοφόροι µε άνθη στην κορυφή και στα πλάγια, και άλλοι µόνο φυλλοφόροι. Η ανθοφορία αυτή δίνει και τον κύριο όγκο της παραγωγής.

Η καλοκαιρινή βλάστηση παρουσιάζεται στα µέσα Ιουλίου και διαρκεί δύο εβδοµάδες. Χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη βλαστών, φύλλων και οφθαλµών. Οι βλαστοί που εκπτύσσονται είναι ελάχιστοι και χαρακτηρίζονται από το µεγάλο µήκος τους, τα µεγάλα και ανοικτοπράσινα φύλλα και τα ελάχιστα άνθη. Από τα άνθη αυτά, µερικά µόνο εξελίσσονται σε καρπούς. Οι καρποί αυτοί ωριµάζουν πολύ αργότερα από τους κανονικούς, έχουν αρκετά χονδρό και τραχύ φλοιό, λιγότερη σάρκα, πολύ λιγότερο χυµό και είναι κατώτερης ποιότητας και εµπορικής αξίας. Είναι τα λεγόµενα «διφόρια». Από τον κανόνα αυτόν εξαιρούνται η κιτριά, η λεµονιά και η λιµεττία. Η κιτριά καθώς και ορισµένες ποικιλίες της λεµονιάς, ενώ ακολουθούν τους τρεις βασικούς κύκλους βλάστησης, δένουν και ωριµάζουν καρπούς, µε οικονοµική σηµασία για τους
παραγωγούς, από δύο ή περισσότερες περιόδους ανθοφορίας. Έτσι, οι ποικιλίες που δένουν και ωριµάζουν αρκετούς καρπούς και κατά την καλοκαιρινή βλάστηση λέγονται «δίφορες», ενώ εκείνες, οι οποίες έχουν την τάση να ανθοφορούν και να δένουν καρπούς περισσότερες από δύο φορές λέγονται «πολύφορες». Οι καρποί αυτοί είναι κατώτερης ποιότητας (σε ορισµένες ποικιλίες), αλλά επειδή εµπορεύονται όταν έχει εξαντληθεί η κανονική παραγωγή, οι τιµές µε τις οποίες διατίθενται είναι αρκετά υψηλότερες.

Η φθινοπωρινή βλάστηση εµφανίζεται περί το τέλος Σεπτεµβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, διαρκεί – το πολύ – δύο εβδοµάδες και οι ελάχιστοι βλαστοί που αναπτύσσονται σπανίως φέρουν άνθη και όσα εξελίσσονται σε καρπούς, δεν έχουν καµία εµπορική αξία.

 

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social