Έως 27 Αυγούστου παράταση αιτήσεων για προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες

Aug 3, 2021 | Agronews, Αμπελοοινικά

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων στήριξης έχει παραταθεί έως την 27η Αυγούστου 2021.

Παρακαλούνται οι φορείς/ενώσεις να ενημερώσουν τα μέλη τους. Επίσης, οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων να ενημερώσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων.

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/enimerosiproothisigeorproionton/8315-proothisioinou-3-130519

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social