Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού | Γεωργική προειδοποίηση Νομού Ηρακλείου

Aug 6, 2021 | Γεωργία | Κτηνοτροφία

Καιρικές συνθήκες

Οι ασυνήθιστα μεγάλης διάρκειας υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών (Πιν.1) σε συνδυασμό με τη χαμηλή υγρασία έχουν καταπονήσει τα αμπέλια. Η επίδραση τους στα σταφύλια θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες καθώς ο καύσωνας είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ευδεμίδα: Αύξηση των συλλήψεων και παρουσία ωοτοκιών στα σταφύλια σε συνδυασμό με τα ευαίσθητα στάδια γυαλίσματος ωρίμασης → αυξημένος κίνδυνος ζημιών.
Ωίδιο: Μειώνεται ο κίνδυνος προσβολών από τον μύκητα.
Μύγα Μεσογείου
: Επιτραπέζια σταφύλια. Τακτικοί έλεγχοι και προσοχή κοντά στην ωρίμαση.

Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί να γίνονται έλεγχοι στη βλάστηση.

Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και
τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αλλά και των ανέμων που συνήθως πνέουν ισχυροί κατά τη διάρκεια της ημέρας συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται κοντά στο σούρουπο.

Βλάστηση και φαινολογία
Οι υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου επιβραδύνουν σε ένα βαθμό την εξέλιξη των φαινολογικών σταδίων ιδιαίτερα στα αμπέλια που δεν ποτίζονται και σε αυτά που έχουν εξασθενημένη βλάστηση.

Η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι στις 10 ημέρες περίπου.


ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana) 


Γενικές πληροφορίες | Διαπιστώσεις:

Οι μεγάλης διάρκειας υψηλές θερμοκρασίες (συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα) δε ζημίωσαν σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς του εντόμου και τα στάδια του βιολογικού κύκλου (αυγά, προνύμφες).
Εξαίρεση η περιοχή της Με
σσαράς και κάποιες περιοχές της ν. Κρήτης όπου καταγράφεται πληθυσμιακή κάμψη και μειωμένη δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, στον Ν. Ηρακλείου οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης με φερομόνες φύλου την τελευταία εβδομάδα παρουσιάζουν αύξηση σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες.

Αντίστοιχα σε δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σταφύλια παρατηρούνται ωοτοκίες.

Ταυτόχρονα, στο δίκτυο παρακολούθησης του Ν. Χανίων, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με χαμηλούς πληθυσμούς, τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται κατά θέσεις αυξημένες συλλήψεις, κυρίως στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη.

Οδηγίες:
Επειδή οι ωοτοκίες είναι πιθανό να εξελιχθούν σε προσβολές οι οποίες την περίοδο αυτή μπορεί να οδηγήσουν σε σήψεις σταφυλιών, συνιστάται να γίνει προστασία στα αμπέλια του νησιού που δεν συγκομίζονται μέσα στις επόμενες ημέρες και που δεν είναι προσφάτως καλυμμένα (δηλ. έχει λήξει η διάρκεια δράσης του σκευάσματος από την προηγούμενη εφαρμογή).

Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα αμπέλια της ημιορεινής και ορεινής ζώνης.

Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης: 7 9 Αυγούστου.


Γενικές πληροφορίες | Διαπιστώσεις:
Οι καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία) και τα φαινολογικά στάδια που επικρατούν στα περισσότερα αμπέλια (γυάλισμα, ωρίμαση) δεν ευνοούν τον μύκητα.

Οδηγίες:

Στη μεγάλη έκταση των αμπελιών δεν είναι απαραίτητη η προστασία.

Ανάγκη προστασίας υπάρχει σε σταφύλια όψιμης συγκομιδής, κυρίως επιτραπέζια, όπου και συνιστάται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

 


Γενικές πληροφορίες | Διαπιστώσεις:
Ζημιώνει περιστασιακά χονδρόραγα επιτραπέζια σταφύλια.

Την περίοδο αυτή καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές).

Οδηγίες

Να συνεχιστεί η επιτήρηση στα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κλπ) και να ελέγχο
νται τακτικά για εμφάνιση προσβολών.
Σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση μπορούν να χρησιμοποιούνται σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.


Γενικές πληροφορίες | Διαπιστώσεις:
Οι σοβαρές προσβολές του φυλλώματος μειώνουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού και έχουν αρνητική επίδραση στην ομαλή ωρίμαση των σταφυλιών και των κληματίδων.

Οδηγίες:

Περιορισμός όσο είναι δυνατόν της νέας βλάστησης και αντιμετώπιση όπου υπερβαίνει το όριο επιζημιότητας που σας έχουμε επισημάνει.

Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά κανόνα αναστέλλουν τη δράση του.

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social