Ανομοιόμορφο βάθος σποράς προκαλεί και ανομοιόμορφη ανάπτυξη των σποροφύτων

Aug 25, 2021 | Γεωργία | Κτηνοτροφία

Tο βάθος της σποράς

Εάν κατά τη σπορά οι σπόροι σπαρθούν σε διαφορετικά βάθη η βλάστηση και η εμφάνισή τους στο χωράφι θα είναι ανομοιόμορφη γεγονός που θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες καλλιεργητικές περιποιήσεις όπως π.χ. τη συγκομιδή.
Η καλλιέργεια θα ωριμάσει ανομοιόμορφα και θα παρουσιαστεί πρόβλημα στη μηχανική συγκομιδή. Το βάθος της σποράς εξαρτάται από το μέγεθος του σπόρου, τον τύπο φυτρώματος (υπέργειος ή υπόγειος), τον τύπο και την υγρασία του εδάφους.

Το μέγεθος του σπόρου

Οι μεγάλοι σπόροι έχουν περισσότερα αποθηκευμένα συστατικά, μπορούν να βγουν από μεγαλύτερο βάθος εδάφους. Οι μικροί σπόροι έχουν αποθηκευμένα λιγότερα θρεπτικά συστατικά και τοποθετούνται σε μικρότερο βάθος.

Ο τύπος φυτρώματος (υπέργειος ή υπόγειος)

Στα φυτικά είδη που έχουμε υπέργειο τύπο φυτρώματος θα πρέπει τα φυτά να βγουν γρήγορα στην επιφάνεια του εδάφους για να έχουμε καλή εγκατάσταση του σπορόφυτου.
Εάν τοποθετηθούν σε μεγάλο βάθος η έξοδος από το έδαφος θα καθυστερήσει και οι σπόροι θα σαπίσουν.

Ο τύπος του εδάφους

Ένα βαρύ έδαφος (αργιλώδες) είναι ψυχρό, παρουσιάζει μειωμένη στράγγιση και αερισμό και είναι ευάλωτο στο σχηματισμό κρούστας.
Το βάθος σποράς θα πρέπει να είναι μικρό για να παρέχει πιο ευνοϊκές συνθήκες για τη βλάστηση και το φύτρωμα της καλλιέργειας.
Από την άλλη μεριά σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη) υπάρχει γρήγορη στράγγιση και ξήρανση ειδικά στην επιφάνεια του εδάφους και είναι πιο εύκολο να βγει το φυτό στην επιφάνεια του εδάφους. Επομένως, η επιφανειακή σπορά μπορεί μετά την απορρόφηση της υγρασίας από το σπόρο να προκαλέσει ξήρανση του σπόρου και για αυτό το λόγο οι σπόροι θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος.

Υγρασία του εδάφους

Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται με τη μηχανική σύσταση του εδάφους. Τα αργιλώδη εδάφη έχουν μεγαλύτερη υδατοχωρητικότητα από τα αμμώδη τα οποία ξηραίνονται πιο εύκολα και όταν δεν είναι δυνατή η άρδευση τους θα πρέπει οι σπόροι να τοποθετούνται σε μεγαλύτερο βάθος για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της ξήρανσης των σπόρων.
Μεγάλοι σπόροι όπως το καλαμπόκι και το κτηνοτροφικό μπιζέλι μπορούν να τοποθετηθούν βαθύτερα έως και 5 εκατοστά. Ενώ το σιτάρι μπορεί να σπαρθεί σε βάθος 4 εκατοστά και η μηδική και το τριφύλλι σε βάθος 2,5 εκατοστά.
Αυτό που ισχύει ως γενικός κανόνας είναι ότι οι σπόροι σπέρνονται σε βάθος τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το μέγεθός τους.

Μαθήματα Γενικής Γεωργίας, Χρήστος Δόρδας

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social