Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για monitoring

Mar 23, 2024 | Agronews

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναφορικά με το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring), σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθεί στην εφαρμογή διεπαφής η 6η έκδοση των αποτελεσμάτων ελέγχων, τα οποία αφορούν 376 κίτρινα αγροτεμάχια από τα 18098 που ελέγχθησαν και αιτούνται συνδεδεμένη ενίσχυση ρυζιού. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί στις αιτήσεις όπως αυτές ήταν διαμορφωμένες μέχρι 04/01/2024. Αλλαγές που προέκυψαν μετά από αυτή την ημερομηνία, θα ληφθούν υπόψιν σε επόμενο χρονικό διάστημα (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση).

Συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή διεπαφής οι εξής κατηγορίες:

Α) Πράσινα αγροτεμάχια: τα αγροτεμάχια αυτά κρίθηκαν επιλέξιμα για την συνδεδεμένη ενίσχυση ρυζιού και δεν χρήζουν περαιτέρω ενεργειών και αναρτήθηκαν για τη δική σας ενημέρωση.

Β) Κίτρινα αγροτεμάχια:

Βα) Ετερογένεια/Λάθος σχεδίαση (Λάθος σχεδίαση-ψηφοποίηση). Στο αγροτεμάχιο εντοπίζεται τμήμα επιλέξιμο για συνδεδεμένη ενίσχυση ρυζιού και τμήμα με άλλη καλλιέργεια ή μη επιλέξιμο τμήμα.

Απαιτείται αλλαγή σχεδίασης ή μείωση έκτασης ή κατάτμηση του αγροτεμαχίου αυτού. Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα αναφέρονται στην αίτηση όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι 4/1/2024. Αν έχουν υλοποιηθεί αλλαγές μετά την παραπάνω ημερομηνία θα ληφθούν υπόψη σε επόμενο διάστημα.

Ββ) Άλλη καλλιέργεια /κάλυψη γης.  Στο αγροτεμάχιο εντοπίζεται άλλη καλλιέργεια.

Απαιτείται η αφαίρεση αιτήματος ή αλλαγή της καλλιέργειας όπου υπάρχει η σχετική παρατήρηση. Εάν διαπιστωθεί λάθος θέση είναι δυνατή η αλλαγή ψηφιοποίησης μία φορά και θα πραγματοποιηθεί εκ νέου έλεγχος. Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα αναφέρονται στην αίτηση όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι 4/1/2024. Αν έχουν υλοποιηθεί αλλαγές μετά την παραπάνω ημερομηνία θα ληφθούν υπόψη σε επόμενο διάστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ζητούνται φωτογραφίες με γεωσήμανση.  Για το λόγο αυτό δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «κωδικός agrisnap».

 ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ στους παραγωγούς ότι εκτός από τον έλεγχο παρακολούθησης (monitoring) με αυτοματοποιημένες μεθόδους ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023 διενέργησε επισκόπηση και ανάλυση ανά αγροτεμάχιο των δορυφορικών εικόνων του έτους 2023 (χρονοσειρά εικόνων Sentinel-2) για το σύνολο των αγροτεμαχίων που ο αυτοματοποιημένος έλεγχος έκρινε ότι δεν πληρούνται οι σχετικοί όρους επιλεξιμότητας.

Παράλληλα η αίτηση θα ανοίξει για αλλαγές μόνο στα αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» για τη συνδεδεμένη ενίσχυση ρυζιού μέχρι 01/04/2024.

Παρακαλούμε για τις πιθανές ενέργειες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αναρτηθεί στα εγχειρίδια στην ΕΑΕ 2023:

  • Οδηγίες εφαρμογής διεπαφής
  • Οδηγίες ψηφιοποίησης
  • Παραδείγματα ψηφιοποίησης

Επιπρόσθετα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ερωτήσεις/Απαντήσεις για το monitoring

(https://www.opekepe.gr/enimerosi/anouncements/4550-q-a-monitoring#11)

*  Το email αυτό αποστέλλεται σε όλα τα ΚΥΔ. Οι τωρινές αναρτήσεις στην εφαρμογή διεπαφής δύναται να μην αφορούν σε αγροτεμάχια αρμοδιότητας του συνόλου των ΚΥΔ.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social