1ο Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονοµίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

May 29, 2022 | Agronews

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και ο ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης σας προσκαλούν σε Ηµερίδα, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονοµίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Ο ρόλος των Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης στην υλοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Η Ανάγκη δηµιουργίας νέων Συστηµάτων για ειδικές κατηγορίες αποβλήτων».
Πέµπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:15 – 20:00 (∆ΕΘ-HELEXPO, Stage – Περίπτερο 16).
Οργάνωση: ΔΕΘ HELEXPO υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και του ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social